Tempelridderne  i Danmark

"Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani"
Velkommen til hjemmesiden for det danske Stor-Priorat af OSMTH.

 


 

chev tempOSMTH står for "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani", hvilket frit oversat fra Latin betyder "den Militære Orden af Templet i Jerusalem". I daglig tale "Tempelridder ordenen" eller bare "Tempelridderne".

Under dette navn og med dets meget lange historie, nyder OSMTH en helt speciel anerkendelse under de Forenede Nationer, FN. Her har OSMTH som NGO opnået speciel konsultativ status og sidder med ved bordet til møderne i FNs økonomiske og sociale råd (ECOSOC) i samtlige FN kontorer (New York, Wien, Hong Kong m.fl.). En position man kun får ved en enstemmig beslutning af samtlige 192 medlemsnationer.

 Ordenens fundament bygger på de principper, der blev grundlagt i 1118 af tempelridderen Hugues de Payens og de 8 øvrige tempelriddere fra den Franske adel. Principper, der senere blev udbygget og manifesteret af Bernard de Clairvaux. I dag er disse indskrevet i en samtid, hvor vi ikke kæmper med sværdet, men med pennen, som en humanitær kristen Tempelridder Orden. En Orden der ikke er missionerende, men bygger på den økumenisk kristne forståelse og hvor vi måles netop på vor (kristen funderede) indsats for de svage i samfundet.

Vi håber dette besøg på vor hjemmeside vil kaste lys over, hvad Tempelridderne anno 2015 reelt er og hvad vi som Tempelriddere arbejder for. .....

Specielt vil vi gerne fremhæve projektet med Kirken i Jordan (Julesangbogen) og det højaktuelle projekt om Påskens Salmer

UN Recognition of Knights Templar